Särskilda behov

Läsa på olika sätt

På biblioteken finns flera alternativ för dig som har svårt att läsa – till exempel talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.
Mer om läsa på olika sätt

Talböcker

Du som har en läsnedsättning, till exempel synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, har rätt att låna talböcker.
Mer om Talböcker

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgängligheten i bibliotekens lokaler och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.
Mer om tillgänglighet

Äldreomsorg och LSS

Information om biblioteket för dig som arbetar inom äldreomsorg, LSS eller annan omsorgsverksamhet.
Mer om äldreomsorg och LSS

Sök

Språk