Särskilda behov

Få hjälp att hämta och lämna böcker

Du som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan få hjälp av Lunds kommuns frivilligkraft att få biblioteksböcker hem till dig.
Mer om Få hjälp att hämta och lämna böcker

Läsa på olika sätt

På biblioteken finns flera alternativ för dig som har svårt att läsa - till exempel talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.
Mer om läsa på olika sätt

Talböcker

Du som har en läsnedsättning, till exempel synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, har rätt att låna talböcker.
Mer om Talböcker

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgängligheten i bibliotekens lokaler och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.
Mer om tillgänglighet

Sök

Språk