För dig som upplever att texten i tryckta böcker brukar vara för liten finns böcker med stor stil. Det mesta som ges ut med stor stil är romaner, men det finns även andra sorters böcker, till exempel biografier. Innehållet i storstils-versionen är detsamma som i den ursprungliga boken, men eftersom texten tar större plats behöver boken ofta delas upp i flera volymer.

Claro Read Plus innehåller läs- och skrivhjälpmedel, talsyntes och kontrastfunktioner. Programmet finns installerat på bibliotekens publika datorer.

Bilden visar programmet Claro Reads huvudmeny med valen "Skanna", "Spela", "Kontroll", "Spara", "Extra", "Inställningar", "Hjälp" och "Stäng".

På Stadsbiblioteket, i Digitala rummet, finns en dator avsedd för dig som har behov av fler läs- och skrivhjälpmedel. Dessa program finns på datorn:

  • Claro Read Plus
  • Stava Rex – rättstavningsprogram
  • Zoomtext – förstoringsprogram
Du loggar in på bibliotekens datorer med ditt bibliotekskortsnummer/personnummer och pinkod.

 

Om du tycker att språket i vanliga böcker är svårt kan du prova att läsa lättlästa böcker. Lättlästa böcker är skrivna på enklare svenska. De har korta meningar och inte så många svåra ord. Det finns lättlästa böcker för olika åldrar: barn, unga och vuxna. Vissa lättlästa böcker finns med cd så att man kan läsa och lyssna samtidigt. Det finns även lättlästa e-böcker för dig som vill låna och läsa direkt på din mobil, surfplatta eller dator. På folkbiblioteken i Lund har vi valt att dela in de lättlästa böckerna för vuxna i fem olika nivåer efter svårighetsgrad.

Taktila bilderböcker är tänkta för barn med synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar. De produceras av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Den taktila bilderboken har oftast en tryckt bilderbok som förlaga. Den innehåller punktskrift och text i stor stil. Bilderna är gjorda i olika material och är upphöjda för att man ska kunna uppfatta dem med känseln. Du kan låna taktila bilderböcker på biblioteket.

Äppelhyllan på Barnens bibliotek – tips på medier för barn med funktionsvariationer

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker. En talbok är en inläst bok som har producerats av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Talböcker är inte samma sak som ljudböcker, som alla får låna.

Talbokslåntagare kan låna talböcker på cd-skiva från biblioteket eller via MTM:s digitala bibliotek Legimus. Om du prenumererar på en dagstidning som taltidning kan du också få talböcker skickade direkt till din taltidningsspelare.

På Stadsbiblioteket finns en spelare där du kan lyssna på Sydsvenskan som taltidning. Du hittar spelaren intill hyllan med talböcker. Hörlurar finns att låna i informationsdisken.

Mer information om talböcker

Det svenska teckenspråket är ett självständigt visuellt språk. På biblioteken finns främst teckenspråkig litteratur för barn och unga. Du kan söka bland böckerna på legimus.se, men du lånar dem på ditt bibliotek. Böckerna är i dvd-format.

TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, används som stöd till det talade språket för att förstärka och förtydliga viktiga ord och begrepp. Till skillnad från teckenspråk är det tänkt för hörande som behöver extra stöd. På biblioteken finns främst bilderböcker med TAKK, men även böcker för lite äldre barn.

Teckenspråk (Legimus)

Äppelhyllan på Barnens bibliotek – tips på medier för barn med funktionsvariationer

Sök

Språk