Tillgänglighetsredogörelse

Folkbiblioteken i Lund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända problem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss.

Information om tillgängligheten i bibliotekens lokaler hittar du här

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folkbiblioteken.lund.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla folkbiblioteken@lund.se eller kontakta oss på telefon, 046-359 59 90.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du mejlar bibl.kommunikation@lund.se och berättar det för oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

•    Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
•    Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
•    Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
•    Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
•    Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
•    Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
•    Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
•    Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
•    Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under andra kvartalet 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

•    Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
•    Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under andra kvartalet 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen och har tagit hjälp av Funka för testning.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) manuellt och med hjälp av olika digitala verktyg. Senaste granskningen gjordes 1 september 2020.

Vi har använt oss av följande verktyg för testning:

Folkbiblioteken.lund.se publicerades 16 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades 7 oktober 2020.

Sök

Språk