• Kollektivtrafik: Busslinje 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 9.
 • Parkering för rörelsehindrad: Två platser.
 • Entré: Tillgänglighetsanpassad med automatisk dörröppnare (Lilla entrén till höger om huvudentrén).
 • Kontrastmarkeringar på trappsteg.
 • Hiss: Tillgänglighetsanpassad.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad.
 • Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket.
 • Ledstråk.
 • Hörselslinga (i informationsdiskarna samt Atriumgården).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 • Kollketivtrafik: Buss nummer 2 stannar cirka 200 meter från biblioteket.
 • Parkering för rörelsehindrad: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 3 timmar på Falkvägen.
 • Entré: Entrén har en tröskel på cirka 25 mm.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad med larm finns inte på biblioteket men i bygganden. Kontakta personalen för hjälp.
 • Hörslinga finns både i biblioteket och i Rotundan.
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 • Kollektivtrafik: Busslinje 159, 160, 161, 162, 174 eller 175. Närmaste busshållplats 25 meter från biblioteket. 
 • Parkering för rörelsehindrad: En plats. 
 • Entré: Tillgänglighetsanpassad med automatisk dörröppnare.
 • Toaletter: Tillgänglighetsanpassade.
 • Hiss: Tiillgänglighetsanpassad.
 • Hörselslinga (i samlingssalen samt informationsdisk).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 

 • Kollektivtrafik: Busslinje 162 eller 172.
 • Entré: Tillgänglighetsanpassad med automatisk dörröppnare.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad.
 • Inga trappsteg eller trösklar.
 • Hörselslinga (i informationsdisk samt  Stora salen i Medborgarhuset).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna. 

 

 • Kollektivtrafik: Busslinje 7.
 • Busshållplats 200 meter från biblioteket.
 • Entré med automatisk dörröppnare.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad.
 • Biblioteket ligger i markplanet. Inga trappsteg inne i biblioteket.
 • Hörselslinga (i informationsdisken samt bibliotekslokalen vid program).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 

 • Kollektivtrafik: Busslinje 3.
 • Entrédörr: I markplan med dörröppnare.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad.
 • Inga trappsteg eller trösklar i biblioteket.
 • Hörselslinga (i informationsdisken, i bibliotekslokalen vid program samt i multirummet).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 • Kollektivtrafik: Busslinje 2. Busshållplats 150 meter från biblioteket.
 • Parkering för rörelsehindrad: En plats.
 • Entré: Tillgänglighetsanpassad med automatisk dörröppnare.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad.
 • Inga trappsteg eller trösklar.
 • Hörselslinga (i informationsdisken).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 • Kollektivtrafik: Pågatåg, närmaste station är Gunnesbo 350 meter. Busslinje 3 eller 21, 400 meter. 
 • Parkering för rörelsehindrad: finns parkering utanför Hubertusgården, ca 100 meter.
 • Entré: Låg tröskel finns. Automatisk dörröppnare.  
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad, larm finns.  
 • Hörselslinga i informationsdisken. 
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna. 

 • Kollektivtrafik: Pågatåg. Stationen ligger 300 meter från biblioteket.
 • Biblioteket ligger inte i markplan – hiss finns.
 • Hörselslinga (i informationsdisken).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna. 

 • Kollektivtrafik: Busslinje 166 eller 155. Närmaste busshållplats 100 meter från biblioteket.
 • Parkering för rörelsehindrad.
 • Entré: Tillgänglighetsanpassad.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad.
 • Biblioteket ligger i markplan. Inga trappor eller trösklar.
 • Hörselslinga (i informationsdisken).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

 • Busslinje 160 eller Skåneexpressen 8.
 • Närmaste busshållplats 100 meter från biblioteket.
 • Parkering för rörelsehindrad: Två platser.
 • Entré: Ramp och automatisk dörröppnare.
 • Inga trösklar eller trappsteg.
 • Toalett: Tillgänglighetsanpassad med larm.
 • Hörselslinga (i informationsdisken, i biblioteksrummet vid program samt i Romelerummet).
 • Ledarhundar och servicehundar är välkomna.

Sök

Språk