angle-left FULLBOKAT Mammorna
FULLBOKAT Mammorna

Högläsning på Atriumgården.

Fem röster läser högt ur Alexandra Pascalidous intervjubok.

Bokens mammor berättar hur deras söner blivit en del av gängkrigen och till slut skjutits till döds. Boken handlar om sorg och saknad, men också om barnen, ungdomarna, sönerna som ljuset och hoppet. Med högläsningen lånar fem samhällsbärare sin röst till mammorna. Kanske är det inte bara mammorna som ska bära sorgen - kanske är det ett gemensamt ansvar?

Manus och regi: Jonas Jarl, originaltext: Alexandra Pascalidou, produktion: Johanna Arderup, grafiskt material: Rooz Emad. Producerad av Södra Communityteatern. Uppläsare är Miriam Aida, Cecilia Nebel, Lena Sjöstrand, Hossein Karbassi och Annika Eklund.

Arrangeras i samarbete med Riksteatern Lund.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antalet platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Ohcan