angle-left Stress och yogas inverkan på människors hälsa
Stress och yogas inverkan på människors hälsa

Föreläsning på Atriumgården.

Föreläsare är Daiva Daukantaité, docent vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Arrangeras i samarbete med Svensk biblioteksförening region Skåne och Svensk förening för informationsspecialister Syd.
 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antalet platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Foto: Colourbox

Поиск