Om Folkbiblioteken i Lund

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket och tio stadsdelsbibliotek. Biblioteken tillhör kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.

HBTQI-certifiering

Folkbiblioteken i Lund är ett hbtqi-certifierat bibliotek. Det innebär att vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att skapa en inkluderande miljö på biblioteken.

Vi är ett hbtqi-certifierat bibliotek

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb och annan information om arbete i Lunds kommun. 

Arbete & lediga jobb (Lunds kommun)

Mediepolicy

Folkbibliotekets mediepolicy beskriver urvalskriterierna för bibliotekets arbete med inköp och underhåll av samlingarna. Policyn antogs av kultur- och fritidsnämnden år 2019.

Mediepolicy Folkbiblioteken i Lund

Nya bibliotek och biblioteksbuss

Just nu planeras ett nytt bibliotek på Stenkrossen. En ny biblioteksbuss är beställd och kommer under 2022.

Nya bibliotek och biblioteksbuss

Foto: Kasper Dudzik

Sök

Språk