Om Folkbiblioteken i Lund

Folkbiblioteken i Lund är allas bibliotek. Vi stärker människors delaktighet i det demokratiska samhället genom litteratur, information, kunskap och kultur.

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och det digitala och rörliga biblioteket. Det rörliga biblioteket utgörs av biblioteksbuss, regelbundet uppsökande verksamhet, ombudsverksamhet och pop-up.

Vi är tillgängliga för alla och har särskilt fokus på prioriterade målgrupper och sammanhang där vi gör störst skillnad.

HBTQI-certifiering

Folkbiblioteken i Lund är ett hbtqi-certifierat bibliotek. Det innebär att vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att skapa en inkluderande miljö på biblioteken.

Vi är ett hbtqi-certifierat bibliotek

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb och annan information om arbete i Lunds kommun. 

Arbete & lediga jobb (Lunds kommun)

Mediepolicy

Folkbibliotekets mediepolicy beskriver urvalskriterierna för bibliotekets arbete med inköp och underhåll av samlingarna. Policyn antogs av kultur- och fritidsnämnden år 2019.

Mediepolicy Folkbiblioteken i Lund

 

Foto: Kasper Dudzik

Sök

Språk