Om Folkbiblioteken i Lund

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket och åtta stadsdelsbibliotek. Biblioteken tillhör kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.

Biblioteksplan för Lunds kommun

Lunds kommuns biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige år 2018 och anger inriktningen för kommunens bibliotek. Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som omfattar samtliga bibliotek som Lunds kommun är huvudman för, det vill säga både folk- och skolbibliotek.

Biblioteksplan för Lunds kommun (pdf)Logotyp HBTQ-certifierad RFSL

HBTQ-certifiering

Folkbiblioteken i Lund är sedan 2017 ett hbtq-certifierat bibliotek. Det innebär att vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att skapa en inkluderande miljö på biblioteken.

Vi är ett hbtq-certifierat bibliotek

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb och annan information om arbete i Lunds kommun. 

Arbete & lediga jobb (Lunds kommun)

Mediepolicy

Folkbibliotekets mediepolicy beskriver urvalskriterierna för bibliotekets arbete med inköp och underhåll av samlingarna. Policyn antogs av kultur- och fritidsnämnden år 2019.

Mediepolicy Folkbiblioteken i Lund

Nya bibliotek och bokbil

Just nu planeras tre nya bibliotek i Lunds kommun – Folkparken, Nöbbelöv och Stenkrossen. Upphandling pågår även av en ny bokbil. 

Nya bibliotek och bokbil

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Foto: Kasper Dudzik

Sök

Språk