Särskilda behov

Läsa på olika sätt

På biblioteken finns flera alternativ för dig som har svårt att läsa - till exempel talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.
Mer om läsa på olika sätt

Talböcker

Du som har en läsnedsättning, till exempel synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, har rätt att låna talböcker.
More about Talböcker

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgängligheten i bibliotekens lokaler och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.
Mer om tillgänglighet

Få hjälp att hämta och lämna böcker

Du som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan få hjälp av Lunds kommuns frivilligkraft att få biblioteksböcker hem till dig.
More about Få hjälp att hämta och lämna böcker

Søk

Språkvelger