Låneregler

När du registrerar dig som låntagare på Folkbiblioteken i Lund måste du godkänna våra lånebestämmelser. Du hittar dem längst ner på den här sidan.

Har du inget lånekort? Börja med att fylla i formuläret på sidan Skaffa lånekort

Observera att särskilda lånevillkor gäller för lärar- och förskolekort. Läs mer på sidan Skola och förskola.

Lånereglerna kan laddas ner här: Låneregler Folkbiblioteken i Lund (pdf)

Förbindelseblankett för att skaffa lånekort till barn och unga under 18 år kan laddas ner här: Förbindelseblankett (pdf)

Information om behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter (Lunds kommun)

Få ett bibliotekskort

Om du inte har haft ett bibliotekskort tidigare kan du registrera dig för ett kort på sidan Skaffa lånekort. Fyll i formuläret och kom sedan till något av våra bibliotek och hämta ut kortet inom två veckor. Du måste visa din legitimation när du hämtar kortet.

För att kunna använda formuläret måste du ha ett svenskt personnummer och vara över 18 år. Formuläret kan inte användas av dig som redan är registrerad som låntagare på Folkbiblioteken i Lund eller på någon av Lunds kommunala skolor. Om du inte har svenskt personnummer, är under 18 år eller inte har kvar ditt tidigare registrerade kort kan du ändå få ett lånekort, men det måste registreras på något av biblioteken genom att fylla i en särskild förbindelseblankett. Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare skriva under blanketten.

Förbindelseblankett för lånekort till barn och unga (pdf)

När du registrerar ditt bibliotekskort måste du godkänna Lånebestämmelserna för Folkbiblioteken i Lund. Du hittar lånebestämmelserna i fliken längst ner på den här sidan.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på sidan Så hanterar vi personuppgifter.

Spärra ditt kort

Ditt kort spärras automatiskt om du har en avgift på 50 kronor eller mer. Du kan också spärra ditt kort manuellt, om du till exempel har tappat det. Kontakta något av biblioteken för att spärra kortet. Kontaktuppgifter finns på sidan Biblioteken. Kontakta oss på samma sätt om du vill ta bort ditt bibliotekekskort ur vårt system. För att kortet ska kunna tas bort måste alla lån vara lämnade och avgifter betalda.

Om ditt kort har blivit spärrat på grund av avgift över 50 kronor kan du ta bort spärren genom att betala din avgift under Mina sidor. Spärren tas då bort automatiskt.

När du får ditt bibliotekskort får du samtidigt välja en pinkod. Det är en kod med fyra siffror, och fungerar som ditt lösenord när du loggar in på webbsidan eller använder bibliotekets datorer och självbetjäningsautomater.

Om du har glömt din pinkod kan du använda funktionen Glömt pinkod här på webben för att välja en ny. Klicka på länken som kommer upp längst ner i rutan när du försökt logga in, och följ instruktionerna. Detta alternativ fungerar bara om du har kopplat en e-postadress till ditt användarkonto på biblioteket. Du kan också besöka biblioteket för att få en ny pinkod.

För att byta kod på biblioteket måste du visa din legitimation.

Böcker: 4 veckor (2 veckor om någon annan står i reservationskö)

Tidskrifter: varierar, 2-4 veckor

Musik-cd: 4 veckor (2 veckor om någon annan står i reservationskö)

Film på dvd: 7 dagar

Tv-spel: 4 veckor (2 veckor om någon annan står i reservationskö)

Snabblån: varierar, men oftast 7 dagar

E-böcker och e-ljudböcker: Lånet blir automatiskt giltigt i 4 veckor. Du kan för tillfället göra fem elektroniska lån under en 28 dagars period. För mer information om e-lån, se sidan E-böcker och e-ljudböcker.

Återlämning

När du lånar får du ett kvitto där det står vilket datum du senast måste lämna tillbaka det du har lånat. Det är alltid ditt eget ansvar att hålla reda på dina återlämningsdatum. Du kan lämna tillbaka på vilket som helst av folkbiblioteken i Lund – det behöver inte vara på det bibliotek där du har lånat.

Eftersom folkbiblioteken i Skåne samarbetar kring transporter går det även att återlämna böcker och andra medier på valfritt annat folkbibliotek i Skåne, utom Malmö. Lånen kan då avregistreras från ditt konto först när böckerna har kommit fram till biblioteket som äger dem, men det är datumet du återlämnade som räknas. Om böckerna hinner bli försenade i transporten korrigeras det i efterhand. Detta gäller böcker och andra medier som tillhör folkbibliotek i regionen – inte lån från till exempel universitets-, högskole- eller sjukhusbibliotek. 

Omlån

Om du vill behålla något längre kan du ofta låna om. Du får låna om fem gånger, sedan måste du lämna tillbaka boken. Omlån tillåts inte om boken är reserverad. Tänk på att låna om innan lånetiden går ut. Om det du lånar om redan är försenat, får du betala en avgift.

Övertidsvarning

Om du vill kan vi skicka en extra påminnelse till din e-post ett par dagar innan lånetiden går ut. Det kallas övertidsvarning. På Mina sidor kan du själv kryssa i att du vill ha tjänsten. Du kan också be oss på biblioteket om hjälp. Tänk på att det alltid är ditt eget ansvar att lämna tillbaka lånen i tid, även om meddelandet inte skulle komma fram.

Lån

Det är alltid gratis att låna.

Bibliotekskort

Bibliotekskortet är gratis, men om du förlorar kortet och behöver ett nytt får du betala 40 kronor (20 kronor för barn).

Reservationer och fjärrlån

 • Reservation: Gratis. Du får ha upp till 15 reservationer samtidigt.
 • Fjärrlån: gratis inom Norden, 210 kronor utanför Norden. Du får ha upp till 5 fjärrlånebeställningar samtidigt. Våra regler för fjärrlån hittar du på sidan Fjärrlåneregler.

Förseningsavgifter

 • Bok: 5 kronor per bok och dag (högst 100 kronor per bok och lånetillfälle)
 • Snabblån: 10 kronor per bok och dag (högst 120 kronor per bok och lånetillfälle)
 • Musik-CD: 5 kronor per musik-cd och dag (högst 100 kronor per musik-cd och lånetillfälle)
 • Tidskrift: 5 kronor per tidskrift och dag (högst 50 kronor per tidskrift och lånetillfälle)
 • Film: 10 kronor per film och dag (högst 120 kronor per film och lånetillfälle)


Om du lånar om något som redan är försenat blir det en avgift för tiden fram till omlånet. 


Du behöver inte betala någon avgift för barnmedier som lämnas tillbaka för sent. Barn upp till 18 år betalar ingen förseningsavgift.

Ersättningsavgifter

Om det du har lånat försvinner eller går sönder får du betala det. Så här mycket brukar det kosta:

 • Vuxenbok: minst 365 kronor
 • Pocketbok: 105 kronor
 • Barnbok: minst 210 kronor
 • Daisy: 210 kronor
 • Musik: 260 kronor
 • Ljudbok: 260 kronor
 • Film, dvd: 725 kronor
 • Tv-spel: minst 725 kronor
 • Språkkurs: minst 625 kronor
 • Tidskrift: 80 kronor

Detta är schablonpriser. Det betyder att du kan få betala mer om boken kostar mer att köpa in än priset i listan.

Biblioteket tar inte emot böcker eller annat som du köpt själv för att ersätta det som kommit bort. Vi ber dig att inte själv försöka laga något som har gått sönder. Hör av dig till oss på biblioteket i stället.

Utskrifter och kopiering

På sidan Datorer, utskrifter och kopiering hittar du information om våra avgifter för utskrifter och kopior.

Du kan betala dina avgifter på biblioteken eller direkt här på webben.

Betala avgifter på webben

 • Logga in.
 • Gå till Mina sidor.
 • Klicka på rubriken Avgifter.
 • Markera avgiften/avgifterna du vill betala.
 • Betala med VISA eller Mastercard.

Kontrollera e-postadress

Du behöver ha en aktiv e-postadress kopplad till ditt låntagarkonto för att kunna betala via webben. 

 • Gå till sidan Mina uppgifter.
 • Kontrollera att du har en e-postadress inlagd under rubriken "Låntagaruppgifter för".
 • Kontrollera även att det står Aktiv inom parantes under adressen, om inte ska du klicka på Aktivera.
 • Har du ingen e-postadress inlagd? Välj Lägg till e-postadress och skriv in en giltig e-postadress.

Om du har frågor om påminnelser, räkningar och avgifter kan du kontakta vår kravavdelning på telefon 046-359 58 60 eller e-post bibl.kravavd@lund.se.

Uppdaterade  2023-01-01

Använd bibliotekskortet eller ditt personnummer för att ta del av bibliotekets tjänster. Att låna böcker och annat material är gratis. Innehavare av bibliotekskort är ansvarig för lån, återlämning och andra aktiviteter kopplade till kortet.

Bibliotekskort

Bibliotekskort erhålles utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Barn under 18 år ska ha målsmans skriftliga tillåtelse. Förkommet kort ska genast spärras via telefon 046-359 59 90 eller via www.lund.se/folkbiblioteken. (Kortnummer eller personnummer samt PIN-kod krävs.)

Ersättning av förkommet bibliotekskort:

Vuxna 40 kr

Barn 20 kr

Lånetid

Lånetiden är fyra veckor. Det finns dock material som lånas ut på kortare tid.

Omlån tillåts fem gånger, såvida materialet inte är reserverat av annan låntagare.

Övertidsvarning via e-post är en extratjänst som påminner om att lånetiden snart går ut. Du är alltid själv ansvarig för att följa bibliotekets regler och lämna tillbaka lånen i tid.

Reservation

Det är gratis att reservera. Du får ha upp till 15 reservationer samtidigt. Fjärrlån inom Norden är gratis.

Avgifter för försenade lån

5 kr per volym och dag, högst 100 kr per volym och lånetillfälle.

Korttidslån 10 kr per dag, högst 120 kr per volym och lånetillfälle.

Tidskrifter 5 kr per dag, högst 50 kr per volym och lånetillfälle.

Ingen förseningsavgift för barn under 18 år.

Delbetalning av förseningsavgift tillämpas ej.

Förkommet material

Vuxenmedia 365 kr per volym

Barnmedia 210 kr per volym

Om värdet av det förkomna materialet överstiger schablonpriserna debiterar biblioteket enligt det högre värdet.

OBS! Biblioteket ansvarar inte för eventuella skador som utlånat material kan förorsaka på låntagarens uppspelningsutrustning.

Förlust av lånerätt

Låntagare som inte följer lånebestämmelserna eller har skuld till biblioteket kan förlora rätten att låna. Bibliotekskortet spärras automatiskt vid minst 50 kr i skuld.

Organisation/politiker

Beslut om avgifter fattas av kommunfullmäktige.

Folkbiblioteken i Lund tillhör kultur- och fritidsförvaltningen.

Sök

Språk