angle-left Crafoords vetenskapsluncher: babesia
Crafoords vetenskapsluncher: babesia

Babesia: en fästingburen smitta som kan spridas med blodtransfusion.

Föreläsare: Kristina Persson, forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Arrangeras i samarbete med Lunds universitet och Crafoordska stiftelsen.

På Atriumgården.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antalet platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Bild: Colourbox

Leiting