Särskilda behov

Få hjälp att hämta och lämna böcker

Du som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan få hjälp av Lunds kommuns frivilligkraft att få biblioteksböcker hem till dig.
More about Få hjälp att hämta och lämna böcker

Databaser

Vill du läsa senaste numret av en tidning, hitta en artikel eller söka fakta om ett visst ämne? Då kan du använda bibliotekets databaser! Du når alla databaserna från bibliotekets datorer. Många av databaserna kan du även använda hemifrån om du loggar in med bibliotekskortsnummer och pinkod.
Mer om läsa på olika sätt

Talböcker

Du som har en läsnedsättning, till exempel synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, har rätt att låna talböcker.
More about Talböcker

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgängligheten i bibliotekens lokaler och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.
Mer om tillgänglighet

Search

Language