angle-left Få hjälp att hämta och lämna böcker

Få hjälp att hämta och lämna böcker

Du som tillhör en riskgrupp för covid-19 kan få hjälp av Lunds kommuns frivilligkraft att få biblioteksböcker hem till dig.

Suche