angle-left Träning i konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage: Svårigheter i klimatsamtal
Träning i konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage: Svårigheter i klimatsamtal

På Atriumgården kl 18-19.30.

Klimatprata.se håller i praktiska samtalsträningar i konstruktiva klimatsamtal. Genom samtal skapas handling och mobilisering i klimatkrisen.

Genom dialogövningar tränar deltagarna på att skapa konstruktiva klimatsamtal med utgångspunkt i olika delar av klimatprata.se. Första träningen kommer att fokusera på svårigheter i samtal, där vi tränar på att klimatprata när vi möter exempelvis romantisering av tekniska lösningar, uppgivenhet eller tystnadskultur. Under tillfälle två kommer vi att utforska klimathärskartekniker och hur vi kan ingripa mot dem när de uppstår. Den tredje träffen tränar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal när vi möter problematiska uppfattningar om den ekologiska krisen, som koldioxidfixering eller strikta individ- eller konsumentmaktlösningar.

Du är välkommen på en eller flera av samtalsträningarna. Eftersom träningarna är interaktiva ser vi gärna att deltagare deltar under hela workshopen. Arrangeras i samarbete med Vardagens civilkurage/Klimatprata.

 

Klimatprata är ett projekt som drivs av Vardagens civilkurage, en ungdomsgrupp som tränar på att ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar. Vi arbetar för mer jämlikhet, demokrati och ett aktivistiskt medborgarskap. Klimatprata erbjuder träningar till organisationer, nätverk och grupper främst rriktade till ungdomar 15-25 år. Under våra öppna träningar är personer över 25 också välkomna.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antalet platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Bild: Colourbox

Søgning