angle-left Bokmingel
Bokmingel

Välkomna till höstens bokmingel på Atriumgården - ett annat sätt att bokcirkla.

Vi träffas under lättsamma former där fem titlar presenteras, varav en är lättläst. Du väljer den bok du vill läsa och en grupp bildas av dem som vill läsa samma titel som du.

Ni ses en månad senare för boksamtal. Minglet avslutas med ett samtal om olika sätt att tala om böcker i grupp.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antalet platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Foto: Colourbox