Vilken nytta har vi av biologisk mångfald i staden?
Vilken nytta har vi av biologisk mångfald i staden?

Tema miljö.

Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, har i flera år undersökt hur städer kan bidra till biologisk mångfald med ett speciellt fokus på pollinatörer, stadens form, och skötsel av grönområden. Föranmälan.

I samarbete med Dalbybibliotekets vänner.

Foto: Colourbox

Sök

Språk