angle-left Vid världens ände – Sultanens sändebud berättar om Sverige 1733
Vid världens ände – Sultanens sändebud berättar om Sverige 1733

År 1733, efter den karolinska arméns undergång, skickar den osmanska sultanen ett sändebud till Sverige i finansiella ärenden. I sändebudet Said Efendis brev och rapport om vistelsen beskrivs Sverige som ett märkligt land vid världens ände. Bilden av Sverige, dess samhälle och befolkning porträtteras här ur ett osmanskt perspektiv och visar hur osmanerna närmade sig och försökte förstå ”den andre” och dennes okända kultur.

Föreläsare: Joachim Östlund, historiker vid Lunds universitet.
Arrangeras i samarbete med Nordic Academic Press.

Föranmälan krävs.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang. Alla programpunkter kräver föranmälan.

 

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte.

 

Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

 

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb