angle-left INSTÄLLT: Urban natur, hur?
INSTÄLLT: Urban natur, hur?

Mer än hälften av världens befolkning lever idag i snabbt växande städer. För att inte bebygga jordbruksmark strävar man efter förtätning vilket kan utgöra ett hot mot de habitat som staden erbjuder i form av grönytor och vattendrag.

Hur kan vi se till att våra städer blir ett bra hem för både människor och andra arter i en tid där den biologiska mångfalden och även populationen av många vanliga arter dalar?

Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har i flera år undersökt hur städer kan bidra till biologisk mångfald med ett speciellt fokus på pollinatörer, stadens form, och skötsel av grönområden.
Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Föranmälan krävs.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang. Alla programpunkter kräver föranmälan.

 

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte.

 

Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb