angle-left INSTÄLLT: Transporter, glesbygd och coronakris?
INSTÄLLT: Transporter, glesbygd och coronakris?

De som bor på landet är idag oftast beroende av bil. Men det behövs kollektivtrafik även i glesbygden om Sveriges klimatmål ska kunna nås, och det behövs också styrmedel som kan kompensera glesbygdsborna för ökade kostnader när bilparken ska bli fossilfri. Om detta talar forskaren Lena Hiselius från K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon har också nyligen börjat studera coronakrisens påverkan på kollektivtrafik och pendlingsresor. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb