angle-left INSTÄLLT Träning i konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage
INSTÄLLT Träning i konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage

Tema: problematiska uppfattningar om den ekologiska krisen

Klimatprata.se håller i praktiska samtalsträningar i konstruktiva klimatsamtal. Genom samtal skapas handling och mobilisering i klimatkrisen.

Genom dialogövningar tränar deltagarna på att skapa konstruktiva klimatsamtal med utgångspunkt i olika delar av klimatprata.se. Första träningen kommer att fokusera på svårigheter i samtal, där vi tränar på att klimatprata när vi möter exempelvis romantisering av tekniska lösningar, uppgivenhet eller tystnadskultur. Under tillfälle två kommer vi att utforska klimathärskartekniker och hur vi kan ingripa mot dem när de uppstår. Den tredje träffen tränar vi på att skapa konstruktiva klimatsamtal när vi möter problematiska uppfattningar om den ekologiska krisen, som koldioxidfixering eller strikta individ- eller konsumentmaktlösningar.

Du är välkommen på en eller flera av samtalsträningarna. Eftersom träningarna är interaktiva ser vi gärna att deltagare deltar under hela workshopen.

Klimatprata är ett projekt som drivs av Vardagens civilkurage, en ungdomsorganisation som tränar på att ingripa mot orättvisor och förtryck i våra vardagar. Vi arbetar för mer jämlikhet, demokrati, och ett aktivistiskt medborgarskap. Klimatprata erbjuder träningar till organisationer, nätverk och grupper främst riktade mot ungdomar 15-25 år. Under våra öppna träningar är personer över 25 också välkomna.


Boka din plats här


På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang.

Alla programpunkter kräver föranmälan.


Bild: Colourbox

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-us