Torsdagsklubben
Torsdagsklubben

Under sju torsdagar i höst skriver, läser, fotograferar, intervjuar och redigerar vi tillsammans med en handledare som är journalist för att skapa en egen tidning. Artiklarna kommer också att publiceras på MiniBladets webb, minibladet.se, och i Sydsvenskan.

Du väljer själv om du vill vara med en, några eller alla gånger. Begränsat antal platser.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk