Textsamtal - Shared Reading
Textsamtal - Shared Reading

Shared reading är ett koncept som utvecklades i Liverpool för tio år sedan. Det går ut på att en grupp läser en text gemensamt. En läsledare högläser en dikt eller novell och gör pauser för tankar, diskussioner och frågeställningar. Lite som en bokcirkel i realtid utan förberedelser.

Begränsat antal platser, skicka anmälan till folkbiblioteken@lund.se

Illustration: Emma Håkansson

Sök

Språk