Tema: Makt

Tema: Makt

2021 är det 100 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Vi firar med en serie föreläsningar och författarbesök som på olika sätt tar upp demokratins historia, framväxt och betydelse.

Podd: Makt, demokrati och bibliotek

Bibliotekarierna Emma och Karin med gäster pratar om folkbibliotekens roll både som makthavare och som en demokratisk plats och aktör. Varför arbetar bibliotekarierna som de gör? Varför är biblioteken viktiga i vårt samhälle? Avsnitten kommer göras tillgängliga löpande under hösten. Håll utkik på vår sida för bibliotekspoddar och där poddar finns!

Foto: Sundsvalls museum

Sök

Språk