Talböcker

Talböcker

Du som har en läsnedsättning, till exempel synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, har rätt att låna talböcker.

En talbok är en inläst bok som produceras av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier med stöd av upphovsrättslagen. 

Bibliotekets maskot, den lila sengångaren, lyssnar på en bok.Talbok eller ljudbok?

Talböcker är inte samma sak som ljudböcker. Skillnaden är både teknisk och juridisk. Ljudböcker får alla låna. Talböcker får bara lånas av dig som på grund av en tillfällig eller permanent funktionsnedsättning har svårt att läsa tryckt text. Det kan till exempel vara synnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Det finns både talböcker och ljudböcker på biblioteket. 

Låna talböcker

För att bli talbokslåntagare ska du kontakta biblioteket. Talböcker går att läsa på en Daisy-spelare, mp3-spelare, dator eller mobil. Du kan låna dem på skiva från biblioteket eller direkt via Legimus, MTM:s digitala bibliotek. 

Personligt konto till Legimus

Du som är talbokslåntagare kan få ett personligt konto till Legimus för att själv kunna låna och ladda ner talböcker till din dator, mobil eller surfplatta. Besök ditt bibliotek för att få en inloggning och mer information om Legimus. Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare godkänna avtalet.  

Låna Daisy-spelare

På biblioteket finns Daisy-spelare att låna för dig som vill prova. Du får låna spelaren i två månader. Du som har en synnedsättning kan ansöka om att få en talboksspelare utskriven som hjälpmedel hos Synenheten, Region Skåne. 

Talboken kommer – för dig som är taltidningsläsare

Om du prenumererar på en dagstidning som taltidning kan du be biblioteket att skicka talböcker direkt till din spelare via internet. Tjänsten kallas ”Talboken kommer” och är ett samarbete mellan biblioteket och MTM.

I prenumerationen ingår en spelare med internetuppkoppling. Den kan du använda både för att lyssna på tidningen och böcker från biblioteket. 

Kontakta den dagstidning som du vill prenumerera på för att bli taltidningsprenumerant.

Lyssna på dagstidningar på Stadsbiblioteket  

På Stadsbiblioteket finns en spelare där du kan lyssna på DN och Sydsvenskan som taltidning. Du hittar spelaren intill hyllan med talböcker. Hörlurar finns att låna i informationsdisken. 

Länkar för dig som vill veta mer

Legimus.se 

Legimus sidor för barn och unga

Talböcker (MTM, Myndigheten för tillgängliga medier)

Taltidningar (MTM, Myndigheten för tillgängliga medier)

Synenheten vuxna Lund

 

Foto: Myndigheten för tillgängliga medier

Sök

Språk