angle-left FULLBOKAT: Smittkoppor - en utrotad farsot
FULLBOKAT: Smittkoppor - en utrotad farsot

Under 2020 har coronaviruset och dess framfart präglat nyhetsflödet och påverkat nationer och deras medborgare. Olika nationer har använt sig av olika strategier i olika utsträckning för att begränsa spridningen av covid-19. Vissa nationer har stängt ner all verksamhet som inte är absolut nödvändig och genomfört tester av befolkningen i större skala medan andra nationer har valt en mer återhållsam linje. En hel del av de åtgärder som används idag har arbetats fram över tid där läkarvetenskapen tagit lärdom av hur man tidigare under historien hanterat pandemier.

En person som varit aktiv med att bekämpa pandemier och virus är smittskyddsläkaren Hans-Bertil Hansson med lång erfarenhet av vaccineringsprogram ibland annat Indien på 1970-talet. Han kommer att göra nedslag i epidemiernas och vaccinationernas historia från 1800-talet fram till våra dagar. I samband med föredraget kommer det att finnas en utställning om Lunds epidemisjukhus och vaccinering i Lund från slutet av 1800-talet. Arrangeras i samarbete med Regionarkivet Skåne, Lunds Stadsarkiv, Kulturen, Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Livets Museum. 

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb