angle-left Perspektiv på medborgarrättsrörelsen i USA
Perspektiv på medborgarrättsrörelsen i USA

Föredraget handlar om hur medborgarrättsrörelsen i USA bildades och kämpade för lika rättigheter för alla medborgare i USA, mot rasism och segregation.

Lars Berggren tar upp viktiga händelser som Rosa Parks vägran att lämna plats åt en vit passagerare i Alabama 1955 och Martin Luther Kings tal i Washington 1963. I föredraget anläggs ett längre tidsperspektiv på rörelsen som visar hur den arbetade med hjälp av bland annat demonstrationer, opinionsbildning och bojkotter.

Lars Berggren är professor emeritus vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Arrangeras i samarbete med Lunds universitet. Föranmälan krävs.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19. Därför reserverar vi oss för att programpunkter kan ändras, flyttas eller ställas in med kort varsel. Skulle så vara fallet hittar ni information här och på våra sociala medier.

Observera att vi med anledning av det rådande läget har begränsat antalet platser till arrangemangen. Alla arrangemang kräver föranmälan.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte.
Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb