angle-left Sverige: ett bra land att leva i även i framtiden?
Sverige: ett bra land att leva i även i framtiden?

Tekn dr Ulf Paulsson med specialltintresse för logistik, risk och sårbarhet. Med fokus på tre avgörande faktorer: energi, naturresurser och konfliktlösningsförmåga, tar Ulf Paulsso utgångspukt från dagens situation när han diskuterar de långsiktiga trenderna.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb