angle-left FULLBOKAT: Pandemin och klimatomställningen
FULLBOKAT: Pandemin och klimatomställningen

Klimatkrisen har under året kommit i skuggan av den förödande spridningen av covid-19. Ändå har många debattörer och forskare hävdat att pandemin skulle kunna sätta fart på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom klokt riktade stimulans- och krispaket skulle det klimatsmarta gynnas och det förorenande komma på efterkälken. När 2020 går mot sitt slut bjuder vi in en expertpanel för att diskutera hur det har blivit.

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb