Nu lånar vi ut elmätare

Nu lånar vi ut elmätare

Med en elmätare kan du enkelt utforska energiförbrukningen i ditt hem. Du lånar och reserverar en elmätare på samma sätt som en bok.

Många vill minska sin energiförbrukning och förra året tredubblades kontakten med kommunens energi- och klimatrådgivare. Ofta efterfrågades elmätare, ett smidigt sätt att hitta energitjuvar på. Nu kan du låna sådana på biblioteket.

Enkla att låna och använda

Att låna en elmätare är lika enkelt som att låna en bok. Du använder ditt lånekort och lånar elmätaren under två veckor. Att mäta är inte heller svårt. Du stoppar in elmätaren i ett uttag och kopplar därefter valfri apparat till elmätaren. 

Om det inte finns någon mätare tillgänglig på det bibliotek som ligger närmast dig kan du reservera en mätare på samma sätt som du reserverar böcker. 

Foto: Colourbox

 

Sök

Språk