angle-left Platsens historia
Platsens historia

Många stridigheter föregick beslutet att bygga ett nytt stadsbibliotek i Lund vid Petriplatsen. Stadsantikvarie Henrik Borg berättar om platsens spännande historia och förändring. Vi vet att 1960-talet var en brytningstid för stadsutveckling, men vilka var det egentligen som försökte påverka stadsutvecklingen i Lund och vilka var deras motiv?

Föranmälan krävs.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang. Alla programpunkter kräver föranmälan.

 

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte.

 

Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb