Lunds nya biblioteksbuss

Lunds nya biblioteksbuss

Just nu pågår arbete med att bygga Lunds nya biblioteksbuss på Fellwings karosseri i Billesholm. Parallellt med detta planerar vi på biblioteket för den nya biblioteksbussens verksamhet.

Lunds nya biblioteksbuss kommer att ha ett delvis annat uppdrag än den förra, som huvudsakligen körde turer för allmänheten enligt en fast tidtabell. Den nya biblioteksbussen kommer att arbeta med bibliotekens prioriterade målgrupper och köra till förskolor, äldreboenden, HVB-hem och andra verksamheter. Bussen kommer även i fortsättningen att köra turer för allmänheten, men tidtabellen ändras och antalet hållplatser blir färre jämfört med tidigare för att frigöra tid till den nya verksamheten. Bussen kommer även att användas till temaveckor och lovverksamhet för barn och unga.

När kommer den nya biblioteksbussen?

Enligt den ursprungliga planen skulle den nya biblioteksbussen ha levererats vid årsskiftet 2021/2022 men leveransen har tyvärr blivit försenad. En del arbete med bussen återstår fortfarande på verkstaden, men vi hoppas kunna ge närmare information om datum för invigningen snart. 

Varför ska biblioteksbussen arbeta på ett nytt sätt?

Bibliotekslagen (2013:801) som reglerar bibliotekens verksamhet definierar ett antal prioriterade målgrupper som biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt. Dessa grupper har ofta särskilt svårt att ta sig till de fysiska biblioteken och för att erbjuda dem den biblioteksservice de har rätt till behöver vi växla upp arbetet med så kallad uppsökande verksamhet – vilket innebär att biblioteket kommer till dem som ha svårt att ta sig till biblioteket. 

Den nya biblioteksbussen kommer i större utsträckning än sin föregångare användas till denna typ av uppsökande verksamhet. Den kommer att köra till exempelvis förskolor, daglig verksamhet, äldreboenden och HVB-hem. 

Kommer den nya biblioteksbussen att köra till mitt område?

I förändringen av turlistan prioriteras platser som ligger långt ifrån något av de befintliga biblioteken i Lunds kommun. Men då planeringen inte är helt färdig kan vi svara på detaljer om turlistan än. 

Biblioteksbussen Lund på Facebook

Biblioteksbussen Lunds Facebook-sida kan du följa arbetet med den nya biblioteksbussen.

Sök

Språk