Lund läser Pennskaftet av Elin Wägner

Lund läser Pennskaftet av Elin Wägner

Våren 2022 arrangerar vi Lund läser igen. Välkommen att delta i evenemang och bokcirklar på temat kvinnlig rösträtt.

Pennskaftet av Elin Wägner, bokomslagLund läser är Lunds största bokcirkel, där tusentals läser samma bok. I vår läser vi "Pennskaftet" av Elin Wägner. Vi har delat ut ett stort antal exemplar av boken under vintern för att ge så många som möjligt chansen att läsa samtidigt, men gåvoböckerna är nu slut på de flesta bibliotek. Boken finns självklart även att låna. 

Evenemang

Alla som vill är välkomna att delta i de evenemang kopplade till boken som arrangeras på biblioteken under våren. Det är till exempel bokcirklar, föreläsningar, bokfika och musikarrangemang. Du hittar programmen i vår Kalender.

Diskussionsfrågor till bokcirklar

På flera av våra bibliotek kommer vi att ha bokcirklar och diskussioner om Pennskaftet och de teman som tas upp i boken. Där diskuterar vi kring frågor som dessa:  

 • Vad fick du för intryck av boken? Tycker du om den? Varför/varför inte?
 • Vilka typ av människa/kvinna är rösträttskvinnorna? Vad är det som förenar dem?
 • Men vad är det som håller ihop dem i det långa loppet?
 • Hur skulle du beskriva de olika karaktärerna? Kan du identifiera dig med eller känna igen dig i någon? Eller är det någon du skulle vilja vara som?
 • Hur skildras männen? Generella drag? På pensionatet och på andra ställen?
 • Männen behöver vinnas över på rösträttsförespråkarnas sida. Hur går Pennskaftet till väga för att bemöta motståndet? Lyckas hon med det?
 • Även kvinnorna är motståndare till kvinnors rösträtt. Varför?
 • Hur skildras arbetarklassen, de borgerliga/medelklassen och överklassen? Finns det likheter mellan Klara, den prostituerade klasskamraten, och Prinsessan Charlotte, nygift med en hertig, de båda ytterligheterna på klasskalan?
 • Hur kvinnorna är klädda nämns genomgående, kommentar? Symbolik? Även omdömen om utseende och sätt.
 • Ser du några likheter med dagens samhälle? Skillnader? Vad är vunnet? Vad är försvunnet?
 • Slutet, vad tycker du om det? Hur det går för Cecilia? Och för Pennskaftet?
 • Vad är syftet med boken? Lyckas författaren förmedla sitt budskap? Känner du till något om Elin Wägner?
  Bild: Tidningsläsarna Eva Andén, Elin Wägner och troligen Lisa Ekdahl (längst till höger). Foto: okänd. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek.

Sök

Språk