angle-left Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Den innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Folkbiblioteken i Lund har därför uppdaterat sin personuppgiftspolicy:

Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

Biblioteket använder inte dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker, använda bibliotekets digitala tjänster eller Meröppet.

Det du lånar eller reserverar registreras också men raderas när du lämnar tillbaka lånen. För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, kön och låntagarkategori. Eventuella avgifter och betalningar till biblioteket sparas också i registret.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal. Ansvarig för behandlingen är kultur- och fritidsnämnden i Lund och personuppgifterna kommer att behandlas av bibliotekspersonal på Folkbiblioteken i Lund. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Bibliotekskontot raderas efter inaktivitet i tre år.

Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund 
046-359 50 00

Dataskyddsombud

Kultur- och fritidsförvaltningen har utsett ett dataskyddsombud som nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-us