Hörselskadades dag: Leva med tinnitus
Hörselskadades dag: Leva med tinnitus

Vad kan jag göra? Marie-Louise Grahn föreläser om tinnitus utifrån sina erfarenheter som kurator inom hörsel- och tinnitusrehabilitering, som mindfulnesslärare och som Leg. psykoterapeut med inriktning på KBT.

Arrangeras i samarbete med Hörselskadades förening i Lund.

Begränsat antal platser. Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk