Hej Småtting!
Hej Småtting!

Vi samlas klockan 10 för en gemensam rim, rams- och sångstund. Därefter kan man umgås och träffa andra småttingar och deras familj. Ta gärna med egen fika. 

Föranmälan till biblioteket tidigast två veckor i förväg.

Sök

Språk