angle-left Havet äter Skåne
Havet äter Skåne

FN:s klimatpanel IPCC har olika scenarier för hur snabbt havsnivån kommer att höjas, men att den höjs är otvetydigt. Olika länder arbetar efter olika scenarier, och Sverige lägger sig lägst i en jämförelse med åtta länder i Europa.

Kustingenjören Caroline Hallin berättar om havsnivåhöjningarnas troliga effekter på Skåne och vad som kan göras för att klimatanpassa den skånska kusten.

Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Föranmälan krävs.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang. Alla programpunkter kräver föranmälan.

 

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte.

 

Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb