angle-left INSTÄLLT: Hållbar mobilitet - hur svårt är det?
INSTÄLLT: Hållbar mobilitet - hur svårt är det?

Trafikplanerarna arbetar hårt med att öka gång-, cykel- och kollektivtrafiken, men det arbetas sällan lika hårt för att minska biltrafiken. Ändå behövs det, för inte ens med elbilar kan den svenska bilparken fortsätta vara lika stor.

Till Koglin är lektor i Trafik och väg och Dalia Mukhtar-Landgren lektor i statsvetenskap i Lund. De studerar dessa frågor vid K2, ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum.

Föranmälan krävs.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antal platser till våra arrangemang. Alla programpunkter kräver föranmälan.

 

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser. Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte.

 

Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

 

Sök

Språk

sv-se fi-fi en-gb