Förskolebibliotek i Lund

Förskolebibliotek i Lund

Kanske finns ett bibliotek på ditt barns förskola? Här kan du läsa mer om förskolebiblioteken i Lunds kommun.

 

Förskolebiblioteken är till för att väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära. Detta är nära kopplat till läroplanens mål såväl kring normer och värden som gällande utveckling och lärande. I förskolans verksamhet är språk, berättelser och informationssökning självklara delar och genom ett nära samarbete med Folkbiblioteken i Lund har kommunens förskolor ett extra stöd i det vardagliga arbetet.

Varför förskolebibliotek?

Barns språk utvecklas framför allt i samspel medandra människor. Barn sätter ihop meningar och prövar nya uttryck som vi vuxna lyssnar på, uppmuntrar och bekräftar. Men ibland är det svårt att hitta de rätta orden och då kan det vara skönt att få tankar och känslor formulerade av någon annan. Här kan texter i olika former och medier komma in – oavsett om ditt barn vill sätta ord på erfarenheter, uppleva ett hejdundrande äventyr eller helt enkelt behöver hitta receptet på pannkakor. En naturlig väg in i litteraturens värld lägger grunden för en god läsutveckling längre fram.

Hur ser ett förskolebibliotek ut?

Ett förskolebibliotek kan se ut på många olika sätt beroende på förskolans förutsättningar, önskemål och pedagogiska inriktning. Verksamheten pågår inte bara i biblioteksrummet utan i hela förskolan. Förskolepersonalen arbetar med medveten högläsning, boksamtal, sagoberättande samt med att visa barnen var och hur de kan hitta svar på sina frågor. Att samtala kring det lästa ger också möjlighet att knyta berättelsens ord till många olika språk, oavsett vilket som används i högläsningen. Barnens eget skapande är också en självklar del av verksamheten, såväl för bearbetning och förmedling av upplevelser som för förståelse för hur texter av olika slag produceras.

Hur fungerar samarbetet mellan Folkbiblioteken och förskolorna?

Förskolebibliotek i Lund är ett samarbete mellan Folkbiblioteken och barn- och skolförvaltningen. På alla förskolor finns särskilt utsedda läsombud som har nära kontakt med den barnbibliotekarie som arbetar i området. Inom Folkbiblioteken i Lund finns dessutom ett samordningsteam som har ett kommunövergripande ansvar för verksamheten för att säkerställa verksamhetens utveckling och likvärdighet.

Hur stöttar vi högläsning hemma?

Vi vill gärna att du är med och gör läsningen till en självklar del av ditt barns vardag, även utanför förskolan. För att underlätta och inspirera till högläsning finns det bokpåsar som du kan låna hem, direkt från förskolan. Det går att få bokpåsar på flera olika språk, så att du kan läsa på det språk som ligger dig och ditt barn närmast. Bibliotekarierna deltar också i föräldramöten för att ge boktips och samtala om läsning. Du kan alltid kontakta något av våra bibliotek för mer inspiration och stöd.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information eller har frågor kring Förskolebiblioteken i Lund är du välkommen att mejla bibliotekets samordningsteam: forskolebibliotek@lund.se

Sök

Språk