Folkparken – arkitektur och teknik
Folkparken – arkitektur och teknik

Modernism som bejakar hantverk - passerat stadium eller framtid? För ett hållbart byggande krävs taktila kvaliteter; i Edmanska huset präglas byggnadstekniken av hög materialnärvaro och hantverk.

Tomas Gustavsson, byggnadskonstruktör och teknologie licentiat, föreläser om Folkparken med fokus på arkitektur och teknik.

Foto: Folkbiblioteken i Lund

Sök

Språk