Digitala tidningar

Digitala tidningar

Läs dagstidningar och tidskrifter på över 100 olika språk genom databasen Pressreader. Välj själv om du vill läsa på bibliotekets datorer, från din egen dator, eller i appen för mobiltelefon och surfplatta.

PressReader

Som låntagare har du tillgång till hela utbudet i Pressreader gratis. Det finns funktioner för att förstora, översätta och få text uppläst. Äldre nummer arkiveras upp till tre månader

Läs tidningar i dator

Om du vill läsa tidningar i datorn, använd länkarna nedan för att gå till Pressreader. Du kan använda Pressreader även om du befinner dig utanför bibliotekets lokaler. Logga in på webbsidan och klicka på länken "Pressreader hemifrån".

Pressreader från biblioteket

Pressreader hemifrån

App för mobil eller surfplatta

Pressreader finns också som app. För att ladda ner tidningar gratis till appen behöver du befinna dig på biblioteket och vara uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nätverk Lund_Library.

Så gör du:

1) Ladda ner appen Pressreader via AppStore eller Google Play.

2) Anslut din mobil eller surfplatta till bibliotekets trådlösa nätverk Lund_Library.

3) Starta Pressreader för att hämta tidningar.

Svenska dagstidningar

I databasen Svenska Dagstidningar kan du läsa över 900 olika dagstidningar från 1645 och framåt.

Äldre tidningar som inte längre omfattas av upphovsrätten kan nås hemifrån. På en dator i Martas café på Stadsbiblioteket kan du även läsa nyare artiklar, men de senaste månadernas artiklar finns inte med i databasen. Datorn är tillgänglig under Martas cafés öppettider.

Här hittar du Svenska Dagstidningar

Sök

Språk