angle-left Censur och förbjuden litteratur
Censur och förbjuden litteratur

Hur fri är litteraturen egentligen?

Föreläsare: Erik Erlanson, Linnéuniversitetet, Jon Helgason, Linnéuniversitetet, Peter Henning, Umeå universitet och Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås. 
Arrangeras i samarbete med Nordic Academic Press.

 

På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska smittspridning av covid-19 inför vi under hösten begränsningar av antalet platser till våra arrangemang.

Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Vi hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka arrangemanget.

Sök