Biblioteksbussen blir försenad

Biblioteksbussen blir försenad

Vi har fått besked om att biblioteksbussen, som skulle levererats efter årsskiftet, kommer att bli försenad minst ett halvår. Vi hoppas på att den ska vara på plats innan sommaren så att vi kan komma igång med verksamheten till hösten.

Förseningen beror på att hela bilindustrin drabbats av materialbrist och leveransförseningar på grund av Corona-pandemin. Det är ett globalt problem och flera andra bibliotek har drabbats av motsvarande förseningar.

Under våren 2022, innan bussen är på plats, kommer vi att jobba med andra typer av uppsökande verksamhet mot förskolor, boenden och allmänheten med till exempel popup-cykeln. Vi öppnar även i mitten av december 2021 ett nytt bibliotek på Nöbbelöv. Sedan sommaren har även nya bibliotek öppnat på Folkparken och i Södra Sandby.

Frågor och svar om förseningen

Hur försenad är bussen?

Ett halvår.

När kommer den?

Det kan vi inte säga säkert. Vi hoppas att den ska vara på plats innan sommaren och i verksamhet till hösten.

Vad beror på förseningen på?

Ett globalt problem som drabbat hela bilindustrin, på grund av Corona. Förseningen är en följd av att det råder brist på såväl råmaterial (såsom aluminium) och komponenter till bilindustrin som är de som levererar chassit till bokbussen. Vidare är det fortsatt logistikproblem i hela leveranskedjan till följd av Coronapandemin och det råder även brist på tillgänglig och utbildad personal. Då vår leverantör av bokbussen befinner sig sist i denna leveranskedja har det inneburit betydande förseningar av leverans av chassi i flera projekt vilket lett till en backlogg i produktionen som leverantören nu måste arbeta ikapp med tillgänglig personal.

Hur jobbar ni för att undvika ytterligare försening?

Vi har besökt leverantören och gjort en kartläggning av processen i detta projekt och vår bedömning är att den försening som uppstått inte ligger hos vår leverantör och att det heller inte varit möjligt att för leverantören att påverka den situation som uppstått. Under vårt besök kunde vi även konstatera att flera kommuner med liknande projekt drabbats av motsvarande förseningar då detta är ett globalt problem.

Vi har nu kontinuerlig uppföljning av leverantören och kommer att ha en tät dialog kring tidplanen för färdigställandet av vår biblioteksbuss för att förhindra ytterligare förseningar och för att kunna arbeta proaktivt med den input som behövs från vår sida rörande design och inredning av bussen.

Vi arbetar nu proaktivt tillsammans med leverantören för att motverka ytterligare förseningar där det är möjligt och för att säkra upp verksamheten tills bussen är på plats.

Vad erbjuder ni låntagarna under förseningen?

Under våren kommer vi jobba uppsökande på andra sätt, genom besök hos förskolor, kapprumspåsar på alla kommunala förskolor samt pop up-verksamhet med till exempel lådcykeln. Vi öppnar i december ett nytt bibliotek på Nöbbelöv och har tidigare öppnat nya bibliotek i Folkparken och Södra Sandby. Vi jobbar med att utveckla vår service gentemot äldre och funktionsnedsatta.

Foto: Colourbox

Sök

Språk